vrijdag 30 december 2016

Preventie!

De stijging van de woninginbraken tijdens de 'donkere dagen' wordt vermoedelijk veroorzaakt door 
de volgende factoren:
             - de burger is zich niet bewust van de inbraak gevoeligheid van hun woning.
- de meldingbereidheid van de burger is laag.
- er is weinig sociale controle.
- er is geen zicht op een mogelijke dader.
- de dader heeft grote anonimiteit.
- de weersomstandigheden "donkere dagen" maken het de dader makkelijker
donkere dagen

Geen opmerkingen: