dinsdag 29 november 2011

Controle fietsverlichting.

De politie is momenteel extra alert op goede fietsverlichting.

Bij fietsverlichtingscontroles in de regio in het kader van de landelijke campagne 'Val Op!" blijkt steeds meer dat mensen het belang van goede fietsverlichting gaan inzien. Het overgrote deel van de fietsers heeft deugdelijke verlichting. Toch worden er nog steeds wel mensen betrapt, die ook bij de combinatie van mist en duisternis geen verlichting voeren.
Gelet op uw veiligheid en die van andere weggebruikers is het voeren van een goede fietsverlichting zeer van belang.

Overlast en vernielingen door vuurwerk.

Er is bij de politie een melding binnengekomen dat er door een aantal jongeren rond de leeftijd van 12/13 jaar enorm sterk vuurwerk is afgeschoten bij het hertenpark.
Los van het gegeven dat vuurwerk afsteken nu niet is toegestaan en daarbij zorgt voor veel overlast en vernielingen in en rond het hertenpark, kan het ook veel gevaar opleveren voor mens en dier.

Mocht u bovengenoemde activiteiten in uw omgeving waarnemen dan adviseren wij u dit direct aan de politie te melden.

maandag 21 november 2011

Project woninginbraak

In het kader van het project woninginbraken heeft de politie vanmorgen
-21 november- tussen 10.15 en 12.00 uur onze wijk bezocht.
Zij voerde een specifieke surveillance uit in de volgende straten: Dotterbloem, Zonnedauw, Watermunt en Heiheuvel.

Tijdens deze surveillance viel het de politie vooral op dat er veel achterdeuren van woningen en poorten open waren.
De politie was overigens wel te spreken over het feit dat de bewoners positief reageerden over hun optreden.

De laatste tijd schijnt onze wijk zeer in de belangstelling te staan van inbrekers, reden te meer om extra alert te zijn en verdachte situaties in onze wijk direct aan de politie door te geven.
Daarnaast is het zeer van belang nog eens na te gaan of er voldoende en afdoende maatregelen op of aan uw woning zijn getroffen die het potentiële inbrekers zeer moeilijk dan wel onmogelijk maken uw woning binnen te komen.

maandag 14 november 2011

Poging tot diefstal van een personenauto.

Op 13 november naar 14 november jl. werd tussen 17.00 uur en 06.15 uur een poging ondernomen om een auto te stelen die stond geparkeerd aan De Schouw. Van deze auto werd het dashboard opengebroken, de bedrading vernield en het kontaktslot los getrokken.

Mocht u ten tijde van het gebeurde iets hebben gehoord dan wel verdachte personen c.q. een verdachte situatie ter plaatse of in de omgeving daarvan hebben waargenomen dan wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk aan de politie door te geven.

woensdag 9 november 2011

Politiecontrole.

In het kader van een project woninginbraken was de politie tijdens de avonduren onlangs in onze wijk bezig met een controle.

Een oplettende buurtbewoonster -niet wetende dat het hier om een politiecontrole ging- alarmeerde de politie over een verdachte situatie in Schaijk bij de Heiheuvel. Zij gaf aan dat er in de wijk een man met een zaklamp rondliep die bij alle geparkeerde auto's naar binnen scheen. Het zou gaan om een jonge blanke man van ongeveer 30 jaar, vermoedelijk gekleed in een spijkerbroek met zwarte jas. Hij droeg een tas om de schouder.
De politie kon haar evenwel gerust stellen met de mededeling dat het hier om een politiecontrole ging in het kader van een project woninginbraken.

De politie heeft naar aanleiding hiervan haar waardering uitgesproken over het feit dat de buurt zo oplettend is.