maandag 18 oktober 2010

Alcohol en verkeer/Rijden onder invloed

De politie probeert, uit een oogpunt van verkeersveiligheid zo veel mogelijk mensen te betrappen als ze teveel drank op hebben en dan toch aan het verkeer gaan deelnemen. Er vallen jaarlijks veel verkeersdoden en -gewonden doordat men te veel op heeft. Als er aanleiding toe is, bijvoorbeeld slingerend rijden of als de adem van de bestuurder naar alcohol ruikt, kan de politie bij iedere bestuurder een voorlopige test op straat afnemen. De uitslag van deze test bepaalt of de verdachte mee moet naar het bureau voor een ademanalyse. Vroeger werd het bloed gecontroleerd en de uitslag in promillage uitgedrukt. 0,5 Promille was toegestaan in Nederland. Al geruime tijd gebruikt de politie de ademanalyse als meetmiddel en dan wordt de uitslag uitgedrukt in microgram per liter uitgeademde lucht (ug/l of in de volksmond ugl). In Nederland is 220 ugl toegestaan wat overeenkomt met de vroegere 0,5 promille. Nadat de ademanalyse is afgewerkt wordt de verdachte gehoord en krijgt hij een rijverbod uitgereikt. De duur van dat verbod is afhankelijk van de hoeveelheid die hij gedronken heeft. Normaal gesproken wordt de verdachte dan weer in vrijheid gesteld. De hele procedure neemt enkele uren in beslag en wordt door twee of drie agenten uitgevoerd.

Zaterdagavond is een uitgaansavond en wordt er jammer genoeg nog te weinig gebruik gemaakt van een BOB. Om die reden zijn er tussen tien uur zaterdagavond en vijf uur zondagmorgen twee gerichte alcoholcontroles gehouden in Oss. Bij deze controles werden in totaal 332 bestuurders gecontroleerd. Zeven bestuurders kregen een proces verbaal omdat ze tussen de 600 en 220 ugl bliezen op het apparaat. Twee mensen raakten hun rijbewijs kwijt waaronder één beginnende bestuurder die 565 ugl blies terwijl hij maar 88 mag hebben. Naast deze aanhoudingen werden er nog meer bestuurders gecontroleerd die of niets gedronken hadden of net onder de grens bleven.