donderdag 14 mei 2009

Jongeren in de buurt.

Jongeren ontmoeten elkaar op verschillende plekken in de gemeente. Meestal levert dit weinig problemen op. Soms kunnen buurtbewoners ook overlast ervaren van jongeren vanwege bijvoorbeeld aangebrachte vernielingen, geluidsoverlast of gewoon omdat ze er staan.
Het is iets van alle tijden. Jongeren hangen rond in grote of kleine groepen: vaak met fiets, scooter of auto. Op straat komen ze elkaar tegen en hebben het over school, over vrienden en vriendinnen, over kleding of muziek.

Binnen de gemeente Landerd bezoeken de politie, met name de jeugdagent, en de Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) regelmatig plekken waar jongeren bij elkaar komen. Deze plekken kunnen heel verschillend zijn.

Reden van deze bezoeken is contact onderhouden met jongeren, wat houdt ze bezig, welke vragen leven er, enz. Dit heeft een belangrijke, preventieve werking. Het kan ook zo zijn dat er na een klacht of melding uit de buurt een bezoek gebracht wordt aan de groep. Samen met buurtbewoners en jongeren proberen we dan tot een oplossing te komen.

Wat kan de politie of gemeente voor de burger betekenen!
-Er wordt geluisterd naar wensen, vragen, problemen van jongeren, buurtbewoners, ouders, buurtschappen. Samen wordt gezocht naar een goede oplossing.
-Bestaande plekken waar jongeren elkaar ontmoeten, kunnen heringericht worden of nieuwe plekken kunnen in overleg verbeterd worden met een bankje, verlichting of prullenbakje.

Tips!
• Ga bij het aanspreken van de ander ervan uit hoe je zelf aangesproken zou willen worden.
Bijvoorbeeld: “Zouden jullie de muziek wat zachter willen zetten, mijn kinderen liggen al te slapen” i.p.v. “zet die muziek zachter!”
Of “We zijn aan het voetballen mogen we de bal komen pakken” i.p.v. over de schutting klimmen en de bal pakken.
• Contact tussen jongeren en de buurt hoeft niet altijd voort te komen uit problemen. Het kan ook gewoon leuk zijn. Mag de buurvrouw ook eens achter op de scooter?
• Als er sprake is van een goed contact, voordat er sprake is van overlast, kan dit vaak overlast voorkomen. Als er dan overlast is, is het makkelijker elkaar aan te spreken en het samen op te lossen.
• Maak afspraken met elkaar en zorg voor duidelijkheid. Bijvoorbeeld. tot hoe laat kunnen jongeren actief bezig zijn met voetbal en muziek. Op welk volume?

Belangrijk is zeker ook acceptatie van het feit dat jongeren “op straat rondhangen” mits er geen overlast veroorzaakt wordt. Iedereen heeft recht op een eigen plek dus ook de jongeren.

De gemeente Landerd heeft geen jongerenwerker. Toch kun je met vragen terecht op het gemeentehuis.

Telefoonnummer politie 0900-8844
Gemeente Landerd 0486-458111

maandag 4 mei 2009

Uitbreiding BIN-project. Vernielingen aan de achterzijde van de Phoenix

Het aantal buurten waar het BIN-project nu actief is is inmiddels uitgebreid met de buurtvereniging De Grun'n Hoek. Dit houdt dus in dat de hele wijk Molengraaf nu onder het BIN-project valt. In verband hiermede zijn door de gemeente 2 BIN-borden verplaatst en is er 1 nieuw bord bijgekomen. Het betreffen de volgende wijzigingen/aanvulling:
- het bord bij ingang van de Lorskensstraat is verplaatst en staat nu bij Het Oliemeulen ter hoogte van de voetgangersontsluiting van de Bulder;
- het bord bij de Hofstede is verplaatst naar de ingang van de Molengraaf bij/tegenover bakker Bongers;
- bij de ingang van de Lorskenstraat vanaf de Pastoor van Winkelstraat is een nieuw bord geplaatst.

Wellicht dank zij het BIN-project hebben er in de afgelopen periode in onze wijk Molengraaf geen inbraken plaats gevonden.

Wel vraagt de polite aandacht voor het volgende.
De laatste tijd worden er aan de achterzijde van de Phoenix ruiten ingegooid of ingeslagen.
Tot op heden heeft het onderzoek niets opgeleverd. De politie is op zoek naar getuigen die iets meer kunnen vertellen over de vernielingen aan de achterzijde van de Phoenix.
Het weer wordt weer beter, de dagen lengen weer en de buurtbewoners zijn weer meer buiten. Loop dan eens langs de achterzijde van de Phoenix. Mocht je daar personen aantreffen die bezig zijn met vernielingen of andere baldadigheid laat het de polite dan weten.

De politie zal nadat u een melding hiervan gedaan heeft contact met u opnemen.