zaterdag 13 februari 2010

Alertheid tijdens carnaval

Het is gebleken dat wijkbewoners zelf een belangrijke rol kunnen spelen in zowel de preventie van woninginbraken als ook in het opsporen van inbrekers. De politie adviseert dan ook goed op te letten in de buurt en verdachte situaties altijd direct te melden.
Met name tijdens de carnaval kunnen veel inbrekers hun slag slaan en is dit voor inbrekers een populaire periode.Terwijl mensen intensief deelnemen aan het carnavalsfeest halen inbrekers hun huis leeg. Bij thuiskomst is dat gegarandeerd een enorme domper op de feestvreugde.
De politie geeft aan dat men zich er van bewust moet zijn dat inbrekers met name op zoek gaan naar woningen waar duidelijk niemand thuis is. In dit verband adviseert zij dan ook om -naast het hebben van deugdelijk hang- en sluitwerk- in de woning hier en daar een lichtje te laten branden en de gordijnen te sluiten zodat kostbare spullen niet van buitenaf te zien zijn.
Laten we met zijn allen proberen het voor de inbrekers ook tijdens de carnalsperiode zo moeilijk mogelijk te maken!
Meer informatie en adviezen daarover kan men ook vinden op de site: www.samentegeninbrekers.nl.