donderdag 10 februari 2011

Preventie

De laatste tijd vinden er woninginbraken plaats waarbij de dader(s) zich de toegang verschaffen via de schuifpui.
In de praktijk blijkt dat schuifpuien soms op redelijk eenvoudige wijze zijn te openen van buitenaf.

Geadviseerd wordt hierop de aandacht te vestigen.

Bijgevoegde link geeft mogelijkheden tot beperking van dit probleem.
De politie verwijst, overigens zonder verdere voorkeur naar onderstaande site:

www.secuproducts.nl/asp/get.asp?xdl=../views/secu/xdl/Page&VarIdt=00000003&SitIdt=00000002&ItmIdt=00000405

Vanaf die site kan men zich verder verdiepen in de preventieve mogelijkheden.

Daarnaast zijn er meer dan voldoende eenvoudige doch doeltreffende mogelijkheden tot het plaatsen van extra opzet sloten met een keurmerk label met één of meerdere sterren.

Bij de politie zijn folders met relevante informatie beschikbaar.

Naast deze preventie technische tips, blijft oplettendheid en bewust omgaan met deze middelen, uiteraard ook bestaan.
Buren kunnen elkaar wijzen/adviseren op onwenselijke veiligheids situaties.