vrijdag 3 oktober 2008

Presentatie van de informatiebijeenkomst in de Phoenix

Op 30 september 2008 heeft in de Phoenix de presentatie van het BIN-project zoals dat is opgezet voor de respectievelijke buurtverenigingen Molengraaf Noord, De Waterkant en de Heiheuvel plaats gevonden. Het was een druk bezochte avond.

Na een welkomstwoord door Burgermeester Doorn zijn er 3 presentatie verzorgd door:
  • Politie

  • BIN coördinator BIN Uden-Zuid

  • Buurtverenigingen Molengraaf-Noord, De Heiheuvel en De Waterkant

Hieronder kunt u deze presentaties nog eens bekijken.

Presentatie Buurtverenigingen


Presentatie Mans v/d Laar van BIN Uden Zuid


Presentatie Politie


Vanaf heden is de BIN site online en kunt u zich abonneren op: www.binlanderd.nl.

woensdag 1 oktober 2008

Politie Buurtcoördinator

Mijn naam is John Rijs, ik ben de buurtcoordinator, ook wel wijkagent genoemd, voor het gebied Landerd. Een andere benaming is ook wel wijkagent. De buurtcoordinator is de contactpersoon binnen het gebied Landerd, voor de burgers en bedrijven.
Als buurtcoordinator / wijkagent maak ik deel uit van team Uden-Landerd, van het district de Leijgraaf.

Korte uitleg van mijn werkzaamheden.
Als je praat over de buurtcoordinator / wijkagent, praat je over een ervaren politieman, die een groot deel van de werktijd besteedt aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk of woonkern. Hij is "oog en oor" van de politie en voor de bevolking het eerste aanspreekpunt.


WIJKZORG, UW ZORG ONZE ZORG

De meeste politiekorpsen in Nederland werken met wijkagenten. De wijkagent is een agent die midden tussen de bevolking staat.

Ongeveer 80% van zijn werk bestaat uit het werken voor de wijk. In die tijd is hij of in "zijn" wijk te vinden of is hij in overleg over problemen binnen de wijk met andere instanties, die een steentje kunnen bijdragen. De overige tijd besteedt de wijkagent aan andere werkzaamheden, zoals surveillancetaken tijdens avond- en nachtdiensten.

De politie vindt het erg belangrijk goed in de gaten te hebben wat er in de buurt van de burgers gebeurt. De wijkagent concentreert zich op wat er lokaal gebeurt en werkt daarbij dicht bij de mensen. Zo weet de buurtcoordinator/wijkagent welke problemen er leven. Om deze problemen het hoofd te bieden kan hij gebruik maken van tal van organisaties.

In de uitvoering van zijn werkzaamheden onderhoudt hij onder andere contact metburgers (slachtoffers), de gemeente, sportverenigingen, woningbouworganisatie, hulpverleningsinstanties, horeca, bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, zoals: de jeugd- en jongerenwerker maatschappelijk werk, consultatiebureau voor Alcohol en Drugs, RIAGG, arbeidsbureau, huisarts, huurdervereniging, allerlei organisaties op het gebied van jeugd- en jongerenzorg, de media, het onderwijs, ouderenbonden, pastoors, wijk-, buurt-, dorpsbelangenverenigingen. Vul maar in.

Eigenlijk kan de wijkagent iedere organisatie benaderen waarvan hij vindt, dat deze een steentje kan bijdragen. De wijkagent is wat dat betreft helemaal vrij om zijn eigen vindingrijkheid zijn gang te laten gaan. Deze contacten zijn niet alleen noodzakelijk om goed te kunnen handelen, maar ook om waar mogelijk samen te werken. Door samenwerking kunnen problemen beter opgelost worden!

Door informatie, die de wijkagent via zijn contacten krijgt, is hij beter in staat om problemen tijdig te onderkennen en zo mogelijk zelfs te voorkomen. Tevens kan de wijkagent daardoor collega's en andere instanties goed adviseren over mogelijke oplossingen. Door deze werkwijze kan heel efficiënt, snel en flexibel gewerkt worden.

Het motto van de wijkagent is 'kennen en gekend worden' en 'samenwerken aan veiligheid'. Dat betekent dat hij het niet alleen kan. Hij heeft anderen nodig, zoals burgers en verenigingen; net zoals de burgers ook de politie nodig hebben. Betrokken burgers, die willen werken aan en wonen in een veilige buurt of straat.
Voor de wijkagent is informatie het voornaamste gereedschap. Informatie, die de bevolking - dus ook U - kan geven. Uiteraard kunt u ook met vragen over veiligheid en leefbaarheid in uw woonomgeving bij de wijkagent terecht. Ook eigen ideeën/initiatieven vanuit de bevolking, bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheidsproblemen, kunnen zeer waardevol zijn en kunnen worden besproken met de organisaties, die iets kunnen betekenen in het al dan niet uitvoeren van deze ideeën/initiatieven.

Zoals al gezegd is de wijkagent voor de bevolking een van de eerste aanspreekpunten bij de politie. De wijkagent moet daarom een bekend gezicht zijn. Schroom dus niet om, als er problemen zijn, rechtstreeks contact op te nemen met de wijkagent. Wacht dus niet op het moment dat de wijkagent bij u komt, maar loop naar hem toe als hij op straat loopt of ga naar zijn spreekuur. Daar kunt u uw informatie uitwisselen.

Hoe kun je mij bereiken:
Tel: 0900-8844
e-mail: john.rijs@politiebrabant-noord.nl
website: http://www.politie.nl/ (dan via het korps brabant-noord)
loket: Schaijk, schutsboomstraat 12
openingstijden: maandag 14.00 - 16.00 uur
woensdag 16.00 - 18.00 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur