donderdag 4 december 2008

Informatie over woninginbraken en aanpak vuurwerkoverlast/vernielingen door de jeugd.

Informatie over lichte toename woninginbraken Schaijk.

Na een projectmatige aanpak door de politie daalde het aantal woninginbraken in Schaijk van 40 in 2007 naar ongeveer 24 in 2008. In de maanden november en december 2008 wordt een lichte stijging verwacht. De mogelijkheid bestaat dat we na een gezamelijke inspanning in de buurt het aantal op 24 kunnen houden.
Analyse van de beschikbare gegevens, zoals aangiften van woninginbraken, leert dat er in het BIN-gebied niet of nauwelijks woninginbraken worden gepleegd.
Uit ingekomen informatie blijkt dat een tweetal groeperingen in onze politieregio erg actief zijn met het plegen van woninginbraken in de donkere dagen in de maand december.
De ene groep maakt voor hun werk gebruik van gestolen Opel Corsa's en de andere groep maakt gebruik van een bedrijfsbus met daarop de grote letters "Car Rent".
Mocht U nu een dergelijke auto onder verdachte omstandigheden of verdachte personen in uw woonwijk zien, waarschuw de politie dan via het nummer 0900-8844.
De politie verhoogt haar toezicht in Schaijk om die redenen ook. Mogelijk dat we samen tot goede resultaten komen.

Aanpak vuurwerkoverlast en vernielingen door de jeugd

Ook deze vorm van overlast wordt door de politie stevig aangepakt. Naast de overlast die de jeugd met het afsteken van vuurwerk berokkent, is een tendens te zien dat men steeds zwaardere vormen van vuurwerk aanwendt. Heel veel verkeersborden, brievenbussen en zelfs een telefooncel werden in december 2007 vernield. Ook werden bejaarden belaagd door het gooien van vuurwerk door de brievenbus of een open raam.
De politie van het team Uden-Landerd gaat in de maand december 2008 opnieuw fors inzetten op deze ergelijke vorm van overlast. Uw hulp en informatie is daarbij van harte welkom.
Valt U iets op of krijgt u informatie wie deze vernielingen pleegt dan kunt U ons bellen op 0900-8844.

Buurtcoordinator-brigadier J. Rijs en hoofdagent G. van de Kerkhof
John.rijs@brabant-noord.politie.nl of gerrit.van.de.kerkhof@brabant-noord.politie.nl

woensdag 12 november 2008

Wat te doen bij diefstal of vermissing van bankpas(sen) en mob. telefoon.
Bij diefstal van uw (hand)tas of bij vermissing van uw bankpas(sen)na een inbraak is het raadzaam om direct uw bankpas(sen) te latenblokkeren. Ook van andere pasjes, zoals voor een bibliotheek,videotheek of iets dergelijks kan misbruik gemaakt worden. Vergeet daarom niet ook deze passen te blokkeren door de bibliotheek of videotheek in te lichten. Is uw mobiele telefoon gestolen of u bent uw mobiel kwijt, laat dan uw abonnement van uw mobiele telefoon blokkeren. Dan weet u zeker dat er niet meer met uw mobiel gebeld kan worden.

Belangrijke telefoonnummers:
Alarm Iedere seconde telt 112
Politie Geen spoed wel politie 0900 - 8844
S.O.S hulpdienst Gesprek van mens tot mens 0900 - 0767
Slachtofferhulp Opvang slachtoffers 0900 - 0101
Schadefonds Geweldsmisdrijven 070 - 4142000
Waarborgfonds Motorverkeer Niet verhaalbare schade 070 – 3408200

Blokkeren
Bankpassen / Creditcards Giropas
058 - 21 26 000
058 - 24 49 111
Bankpas ABN AMRO 0900 - 0024
Bankpas Fortis 0900 - 8172
Rabobank 0800 - 031 63 16
Bankpas overige banken 0800 - 0313
VISA Card 020 - 66 00 611
Euro Card 030 - 283 55 55
Diners Club 0800 - 03 34
American Express 020 - 504 86 66
Credit Card overig 030 - 28 35 555

GSM / Mobiele telefoon Dutchtone 0800-0770
KPN 0800-0507
O2/Telfort 0800-0507
T Mobile 0800-7111
Vodafone 045-56 07 555

Samen tegen inbrekers

Samen tegen inbrekers.

In de donkere maanden vinden er vaak meer woninginbraken plaats dan in de rest van het jaar. Inbrekers zijn vooral actief in de maanden dat de duisternis al vroeg in de avond valt. Reden voor de politie om de winter maanden meer aandacht te besteden aan de aanpak van woninginbraken in een speciaal najaarsoffensief.

Wat doet de politie?

Wat houdt het offensief in? De politie houdt bekende woninginbrekers scherp in de gaten, agenten op straat hebben relevante informatie om zoveel mogelijk woninginbraken te voorkomen. Uiteraard is de politie extra aanwezig in wijken waar veel wordt ingebroken. In sommige wijken organiseert de politie extra controles.

Wat kunt u doen?

De woninginbreker tegen houden, daar kunt u ons bij helpen. Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een andere situatie die u niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details en bel direct de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). In acute noodsituatie kunt u het alarmnummer 112bellen.

Daarnaast kunt u uw woning ook beveiligen tegen het inbrekersgilde. Denk aan het sluiten van ramen en deuren als u weggaat of het aanlaten van lampen, maar ook aan het juiste hang- en sluitwerk.

vrijdag 3 oktober 2008

Presentatie van de informatiebijeenkomst in de Phoenix

Op 30 september 2008 heeft in de Phoenix de presentatie van het BIN-project zoals dat is opgezet voor de respectievelijke buurtverenigingen Molengraaf Noord, De Waterkant en de Heiheuvel plaats gevonden. Het was een druk bezochte avond.

Na een welkomstwoord door Burgermeester Doorn zijn er 3 presentatie verzorgd door:
  • Politie

  • BIN coördinator BIN Uden-Zuid

  • Buurtverenigingen Molengraaf-Noord, De Heiheuvel en De Waterkant

Hieronder kunt u deze presentaties nog eens bekijken.

Presentatie Buurtverenigingen


Presentatie Mans v/d Laar van BIN Uden Zuid


Presentatie Politie


Vanaf heden is de BIN site online en kunt u zich abonneren op: www.binlanderd.nl.

woensdag 1 oktober 2008

Politie Buurtcoördinator

Mijn naam is John Rijs, ik ben de buurtcoordinator, ook wel wijkagent genoemd, voor het gebied Landerd. Een andere benaming is ook wel wijkagent. De buurtcoordinator is de contactpersoon binnen het gebied Landerd, voor de burgers en bedrijven.
Als buurtcoordinator / wijkagent maak ik deel uit van team Uden-Landerd, van het district de Leijgraaf.

Korte uitleg van mijn werkzaamheden.
Als je praat over de buurtcoordinator / wijkagent, praat je over een ervaren politieman, die een groot deel van de werktijd besteedt aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk of woonkern. Hij is "oog en oor" van de politie en voor de bevolking het eerste aanspreekpunt.


WIJKZORG, UW ZORG ONZE ZORG

De meeste politiekorpsen in Nederland werken met wijkagenten. De wijkagent is een agent die midden tussen de bevolking staat.

Ongeveer 80% van zijn werk bestaat uit het werken voor de wijk. In die tijd is hij of in "zijn" wijk te vinden of is hij in overleg over problemen binnen de wijk met andere instanties, die een steentje kunnen bijdragen. De overige tijd besteedt de wijkagent aan andere werkzaamheden, zoals surveillancetaken tijdens avond- en nachtdiensten.

De politie vindt het erg belangrijk goed in de gaten te hebben wat er in de buurt van de burgers gebeurt. De wijkagent concentreert zich op wat er lokaal gebeurt en werkt daarbij dicht bij de mensen. Zo weet de buurtcoordinator/wijkagent welke problemen er leven. Om deze problemen het hoofd te bieden kan hij gebruik maken van tal van organisaties.

In de uitvoering van zijn werkzaamheden onderhoudt hij onder andere contact metburgers (slachtoffers), de gemeente, sportverenigingen, woningbouworganisatie, hulpverleningsinstanties, horeca, bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, zoals: de jeugd- en jongerenwerker maatschappelijk werk, consultatiebureau voor Alcohol en Drugs, RIAGG, arbeidsbureau, huisarts, huurdervereniging, allerlei organisaties op het gebied van jeugd- en jongerenzorg, de media, het onderwijs, ouderenbonden, pastoors, wijk-, buurt-, dorpsbelangenverenigingen. Vul maar in.

Eigenlijk kan de wijkagent iedere organisatie benaderen waarvan hij vindt, dat deze een steentje kan bijdragen. De wijkagent is wat dat betreft helemaal vrij om zijn eigen vindingrijkheid zijn gang te laten gaan. Deze contacten zijn niet alleen noodzakelijk om goed te kunnen handelen, maar ook om waar mogelijk samen te werken. Door samenwerking kunnen problemen beter opgelost worden!

Door informatie, die de wijkagent via zijn contacten krijgt, is hij beter in staat om problemen tijdig te onderkennen en zo mogelijk zelfs te voorkomen. Tevens kan de wijkagent daardoor collega's en andere instanties goed adviseren over mogelijke oplossingen. Door deze werkwijze kan heel efficiënt, snel en flexibel gewerkt worden.

Het motto van de wijkagent is 'kennen en gekend worden' en 'samenwerken aan veiligheid'. Dat betekent dat hij het niet alleen kan. Hij heeft anderen nodig, zoals burgers en verenigingen; net zoals de burgers ook de politie nodig hebben. Betrokken burgers, die willen werken aan en wonen in een veilige buurt of straat.
Voor de wijkagent is informatie het voornaamste gereedschap. Informatie, die de bevolking - dus ook U - kan geven. Uiteraard kunt u ook met vragen over veiligheid en leefbaarheid in uw woonomgeving bij de wijkagent terecht. Ook eigen ideeën/initiatieven vanuit de bevolking, bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheidsproblemen, kunnen zeer waardevol zijn en kunnen worden besproken met de organisaties, die iets kunnen betekenen in het al dan niet uitvoeren van deze ideeën/initiatieven.

Zoals al gezegd is de wijkagent voor de bevolking een van de eerste aanspreekpunten bij de politie. De wijkagent moet daarom een bekend gezicht zijn. Schroom dus niet om, als er problemen zijn, rechtstreeks contact op te nemen met de wijkagent. Wacht dus niet op het moment dat de wijkagent bij u komt, maar loop naar hem toe als hij op straat loopt of ga naar zijn spreekuur. Daar kunt u uw informatie uitwisselen.

Hoe kun je mij bereiken:
Tel: 0900-8844
e-mail: john.rijs@politiebrabant-noord.nl
website: http://www.politie.nl/ (dan via het korps brabant-noord)
loket: Schaijk, schutsboomstraat 12
openingstijden: maandag 14.00 - 16.00 uur
woensdag 16.00 - 18.00 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

woensdag 10 september 2008

Waarschuwing voor oplichter

De gemeente Landerd waarschuwt haar burgers voor een oplichter die actief is in de gemeente.

Bij enkele woningen in Schaijk is onlangs een man aan de deur geweest die vertelde dat hij een medewerker van de gemeente was die de elektra in huis kwam controleren. Bij binnenkomst constateerde hij fouten in de elektra. Hij schreef een boete uit die direct moest worden betaald. De gemeente waarschuwt inwoners de man niet binnen te laten. Wie iets verdachts ziet, kan de politie bellen.

maandag 1 september 2008

BIN-convenant ondertekend.

Gemeente, politie en de Schaijkse buurtverenigingen De Molengraaf, De Waterkant en Heiheuvel ondertekenden dinsdagmiddag het BIN-convenant. Het project Buurt Informatie Netwerk (BIN) is een van de maatregelen om het aantal inbraken in de wijk tegen te gaan.Mathieu Vissers, Jan Vloet, burgmeesterWilly Doorn, Jos van Lent en Ton van derVegt ondertekenden het BIN-convenant.
,,Toen duidelijk werd dat het aantal inbraken in Schaijk het percentage te boven ging wat we als hadden afgesproken zijn we ons meer in gaan zetten op het terugdringen van het aantal inbraken, onder meer door het Keurmerk Veilig Wonen en nu dus het BIN,” licht burgemeester Doorn de reden van het project toe. ,,Het BIN is oorspronkelijk afkomstig uit België en sloeg daar goed aan. Ook de gemeente Uden heeft hier goede ervaringen mee. Daarnaast heeft de Stichting BOL ook een opmerking over dit project gemaakt en uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat we bij elkaar zijn gaan zitten om te kijken of we dit ook in Landerd konden beginnen.”
Zodra er een incident in Molengraaf plaatsvindt, zal de politie de afweging maken of het BIN opgestart wordt. Er wordt een boodschap opgesteld die via de internetsite http://www.binlanderd.nl/ bekend zal wordt gemaakt. Wie dit bericht leest en iets heeft gezien of gehoord, kan dit vervolgens melden. De samenwerking die door het informatienetwerk tussen burgers en politie ontstaat moet ervoor zorgen dat het algemene veiligheidsgevoel en vertrouwen in de politie wordt vergroot, het aantal misdrijven wordt verminderd, er een grotere melding- en aangiftebereidheid is, de sociale binding bevorderd wordt en de preventiegedachte verder verspreid wordt.
Ton van der Vegt, chef operationele zaken gemeente Landerd, is blij met dit initiatief. ,,Samen optreden werkt positief. Bij buurtonderzoeken blijken mensen altijd heel veel te weten, maar dan moet je er als politie wel eerst naar vragen. In Uden is al gebleken dat de veiligheid in de wijk enorm is toegenomen en het aantal inbraken is gedaald.” Het BIN zal niet alleen dienen voor het melden van incidenten in de wijk, maar ook zullen er preventieberichten uitgaan. Mathieu Vissers van buurtvereniging De Waterkant is enthousiast. ,,Zo’n initiatief kun je als buurtvereniging alleen maar toejuichen.” Jos van Lent van buurtvereniging Heiheuvel: ,,Wij hadden ook gelijk het gevoel dat we hier iets aan hebben.” Jan Vloet zal als BIN-coördinator verantwoordelijk zijn voor het beschikbaar stellen van de informatie via de BIN-website.
In september wordt er voor de buurtbewoners een informatieavond gehouden waarin uitleg wordt gegeven over het BIN-project. Vanaf dat moment zal de internetsite http://www.binlanderd.nl/ online gaan en kan het project van start.
Een belangrijke doelstelling van het BIN is het verhogen van de meldingsbereidheid bij de BIN-leden.

donderdag 26 juni 2008

Gastenboek toegevoegd + reacties mogelijk

Aan de site zijn een aantal nieuwe functies toegevoegd
  • Gastenboek; Bereikbaar via "Links voor meer informatie - Schrijf in het Gastenboek!"
  • Reacties mogelijk; Voor abonnees is mogelijk om een reactie op een bericht te geven, door te klikken op "# reacties" onderaan ieder bericht.

Nog open staat een actie om de site iets te tonen zodat duidelijk is bij welke buurt de site hoort!

Bas, bedankt voor de tips.

zondag 8 juni 2008

www.binlanderd.nl en abonneren niewsbrief

Abonneren voor email nieuwsbrief en RSS feed werken weer.

Deze site is voortaan bereikbaar via http://www.binlanderd.nl/ en de BIN-coördinator via info@binlanderd.nl

Deze site is nog in de test fase, de verwachting is dat deze in september 2008 operationeel zal zijn.

woensdag 4 juni 2008

Levens redden met AED

Op donderdag 15 mei werd door wethouder Raaijmakers en de heer Hermsen van Stichting Kies voor Leven samen met 2 leerlingen van basisschool Oventje in Zeeland de eerste Landerdse AED (Automatische Externe defibrillator) geïnstalleerd.

Locaties AED in Landerd
Op de volgende plaatsen hangt een AED in Landerd
Basisschool 't Oventje
Voor-Oventje 16
5411 NT ZEELAND
Rabobank Schaijk
Runstraat 15
5374 AA SCHAIJK
Wapen van Reek
Nieuw Heijtmorgen 20
5375 AK REEK
De Rabobank Zeeland -Uden heeft zelf een AED geplaatst aan de
Kerkstraat 32
5411 BA ZEELAND

donderdag 29 mei 2008

Criminaliteit preventie

Criminaliteit voorkomen is vaak zinvoller dan boeven vangen. Het is efficiënter, want het kost minder menskracht, tijd en geld en het is vaak ook effectiever. Alle politiekorpsen in Nederland voeren maatregelen uit die criminaliteit voorkomen. Zo is er het Politiekeurmerk Veilig Wonen dat de kans op een inbraak met 95% reduceert. Andere preventieprojecten zijn Veilig Ondernemen, Veilig in en rond de school en Veilig Uitgaan.

Zie voor meer informatie:
http://www.politie.nl/Preventie/default.asp

dinsdag 27 mei 2008

Hoe werkt BIN?

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) zorgt ervoor dat informatie over criminele/verdachte gebeurtenissen of preventie tips welke relevant zijn voor uw wijk via een web-site kenbaar gemaakt worden. De politie verstrekt deze informatie aan de BIN coördinator, welke deze op de web-site zal plaatsen.

Indien u informatie heeft welke voor een bepaalde gebeurtenis van belang kan zijn of zowieso als u verdachte situaties ziet is het de bedoeling dat u deze meldt bij de politie op nummer 0900-8844.

Door uzelf te abonneren op de web-site zal u een email ontvangen op het moment dat er een nieuwe bericht geplaatst is. Abonneren kan door uw email adres in te vullen onder het kopje 'Abonneren' en vervolgens op 'Schrijf mij in!' te klikken. U wordt doorverwezen naar een registratie site van FeedBlitz. Volg de instructies op deze site.

Indien dit niet duidelijk is kan u contact opnemen met de web-beheerder welke u zal ondersteunen bij de registratie.

BIN opgericht

Op advies van de stichting belangenbehartiging ouderen Landerd (BOL), hebben de gemeente, politie en 3 buurtverenigingen (Heiheuvel, Molengraaf-Noord en Waterkant) van de Molengraaf in Schaijk, het initiatief genomen om een buurt informatie netwerk (BIN) op te zetten.

BIN is over komen waaien vanuit België en in een pilot in Uden Zuid ingezet (zie http://www.bppuz.web-log.nl/). Het BIN houdt mensen op de hoogte criminele gebeurtenissen in de wijk. Het is ook de bedoeling dat bewoners oplettender worden en verdachte situaties melden bij de politie.

In de wijk zijn een aantal vrijwilligers als BIN coordinatoren aangesteld. De politie zal gebeurtenissen in de regio naar de BIN coordinator doorsturen. Deze zal vervolgens bepalen of deze gebeurtenis van toepassing is voor de bewoners van de wijk. Indien dit het geval is zal de gebeurtenis als een bericht op de site gepubliceerd worden. Middels RSS-feeds kunnen bewoners van de wijk zich aanmelden om op de hoogte gehouden te worden van deze berichten.

Verder zal SMS Alert in de wijk gepromoot worden. Met SMS-Alert is de politie in staat om bewoners zeer actueel te informeren over allerlei zaken die met veiligheid in de wijk te maken hebben. De politie verstrekt via een SMS-bericht informatie over bijvoorbeeld een woninginbreker die in de buurt is gesignaleerd. Door de burgers erbij te betrekken hoopt de politie dat dit zal leiden tot bijvoorbeeld een snelle aanhouding van een inbreker.