donderdag 29 mei 2008

Criminaliteit preventie

Criminaliteit voorkomen is vaak zinvoller dan boeven vangen. Het is efficiënter, want het kost minder menskracht, tijd en geld en het is vaak ook effectiever. Alle politiekorpsen in Nederland voeren maatregelen uit die criminaliteit voorkomen. Zo is er het Politiekeurmerk Veilig Wonen dat de kans op een inbraak met 95% reduceert. Andere preventieprojecten zijn Veilig Ondernemen, Veilig in en rond de school en Veilig Uitgaan.

Zie voor meer informatie:
http://www.politie.nl/Preventie/default.asp

Geen opmerkingen: