vrijdag 24 december 2010

Woninginbraken

Recentelijk is een groepering van Slavische afkomst bezig met woning inbraken. Het betreft een groep van wisselende samenstelling, zowel mannen als vrouwen. Het is zelfs mogelijk dat één van de dames zwanger is. De groep is afkomstig uit Ede en omgeving en maakt gebruik van de volgende auto's:
Peugeot 406, kleur zwart, kenteken: 27-FK-FF
Saab 9.5, kleur grijs, kenteken: SR-HS-45
Kia Rio, kleur rood, kenteken: 60-GH-LL.

Men treedt op in een groep: 2 vrouwen en 1 man. Inbraken gebeuren overdag: men belt aan. Krijgt men geen contact, dan gaat men achterom en breken daar deur/raam open. De gehele woning wordt doorzocht. Men heeft het vooral gemunt op: sieraden, geld en electronische apparatuur.

Wees gewaarschuwd. Indien zij gezien worden onmiddellijk contact opnemen met de politie en ondertussen observeren om te zien waar men heen gaat.

dinsdag 7 december 2010

Inbraken in woningen

Recent hebben er in de late namiddag en avonden inbraken plaatsgevonden met de navolgende handelswijze.
De dadergroep die bestaat uit mannen en vrouwen belt eerst aan bij een woning die niet verlicht is. Men breekt vervolgens in via de achterzijde van de woning. Hierna wordt de voordeur op de knip gedaan. Men heeft het gemunt op sierraden, geld evenals elektronica (computers e.d.).
Men maakt gebruik van een rode Opel Astra sedan (model 1996) met het kenteken PT-RT-30.

Hieronder enkele tips om inbraak te voorkomen:

Wie braak van de voordeur of achterdeur wil voorkomen, kan z.g. anti-inbraakstrips (Secubar of Secustrip) plaatsen, waardoor het niet mogelijk is om een koevoet of breekijzer tussen de deur te krijgen. Anti-inbraakstrips voorkomen ook dat dagsloten via een schroevendraaier van buitenaf worden open gewipt. Houdt er rekening mee, dat ook scharnieren van deuren en ramen kunnen worden aangevallen. Zie daarvoor de anti-inbraak collectie in de plaatselijke bouwmarkt of informeer bij uw bouwvereniging. Is een Secu-stang niet mogelijk, dan is het gebruik van een extra oplegslot aan te bevelen.

Inbrekers letten op huizen die signalen afgeven dat het huis tijdelijk niet bewoond is. Vooral in de winterperiode en tijdens vakanties moet men voorzorgen nemen. Plak daarom zeker geen briefjes op de voordeur of achter het raam dat u weg bent of met vakantie bent. Laat een goede buur uw huis regelmatig bezoeken om de post weg te bergen en de planten water te geven als u met vakantie bent. Als men rolluiken bezit, dan kunnen die ’s avonds gewoon neergelaten worden en ’s ochtends weer worden opgehaald. De spullen die leveranciers achter laten niet laten slingeren maar naar binnen nemen. De post niet zo uitstallen dat vanuit het raam gezien kan worden dat de bewoners niet aanwezig zijn. Zet regelmatig een auto op de oprijlaan van de garage (als deze aanwezig is). Verlichting op een boven- en onderverdieping altijd koppelen met een tijdklok. Schakel telefoonbeantwoording uit en schakel de telefoon door via ster-21 naar een buitenlijn van familieleden of kennissen die achter blijven zodat inbrekers niet kunnen achterhalen of de woning tijdelijk niet bewoond wordt.

Wanneer u een laptopcomputer met tas in huis moet laten, zorg er dan voor dat deze tas met een ketting met slot aan een radiator wordt vastgemaakt. Hierdoor is het snel meenemen van uw computer niet mogelijk. Laptops die op de tafel of bureau staan, dienen met een staalkabel te worden vastgemaakt. Staalkabels voor laptops vindt u in de computerhandel. Verder is het raadzaam om altijd een verzekering tegen computerdiefstal te af te sluiten. Elektronische apparatuur dient gemerkt te worden. Leg de serienummers van computers, printers, scanners en andere randapparaten vast. Berg deze gegevens op en bewaar ze. Foto’s kunnen ook gemaakt worden, waardoor het voor de politie extra makkelijk wordt om de gestolen spullen te achterhalen. Laptops dienen altijd gemerkt te worden, aangezien er in elk jaar erg veel laptops worden gestolen.

maandag 18 oktober 2010

Alcohol en verkeer/Rijden onder invloed

De politie probeert, uit een oogpunt van verkeersveiligheid zo veel mogelijk mensen te betrappen als ze teveel drank op hebben en dan toch aan het verkeer gaan deelnemen. Er vallen jaarlijks veel verkeersdoden en -gewonden doordat men te veel op heeft. Als er aanleiding toe is, bijvoorbeeld slingerend rijden of als de adem van de bestuurder naar alcohol ruikt, kan de politie bij iedere bestuurder een voorlopige test op straat afnemen. De uitslag van deze test bepaalt of de verdachte mee moet naar het bureau voor een ademanalyse. Vroeger werd het bloed gecontroleerd en de uitslag in promillage uitgedrukt. 0,5 Promille was toegestaan in Nederland. Al geruime tijd gebruikt de politie de ademanalyse als meetmiddel en dan wordt de uitslag uitgedrukt in microgram per liter uitgeademde lucht (ug/l of in de volksmond ugl). In Nederland is 220 ugl toegestaan wat overeenkomt met de vroegere 0,5 promille. Nadat de ademanalyse is afgewerkt wordt de verdachte gehoord en krijgt hij een rijverbod uitgereikt. De duur van dat verbod is afhankelijk van de hoeveelheid die hij gedronken heeft. Normaal gesproken wordt de verdachte dan weer in vrijheid gesteld. De hele procedure neemt enkele uren in beslag en wordt door twee of drie agenten uitgevoerd.

Zaterdagavond is een uitgaansavond en wordt er jammer genoeg nog te weinig gebruik gemaakt van een BOB. Om die reden zijn er tussen tien uur zaterdagavond en vijf uur zondagmorgen twee gerichte alcoholcontroles gehouden in Oss. Bij deze controles werden in totaal 332 bestuurders gecontroleerd. Zeven bestuurders kregen een proces verbaal omdat ze tussen de 600 en 220 ugl bliezen op het apparaat. Twee mensen raakten hun rijbewijs kwijt waaronder één beginnende bestuurder die 565 ugl blies terwijl hij maar 88 mag hebben. Naast deze aanhoudingen werden er nog meer bestuurders gecontroleerd die of niets gedronken hadden of net onder de grens bleven.

dinsdag 17 augustus 2010

Overlast door Paintball balletjes.

Op 9 augustus 2010 werd er rond 23.50 uur vermoedelijk met een paintball pistool op een woning in de Molengraaf geschoten. Ter plaatse lagen er resten van paintball balletjes. In de omgeving van de woning werden 3 jongens gezien waarvan er één een donkerkleurig petje droeg. En bij een ander leek het alsof hij iets onder zijn jas droeg. Alle drie in het donker gekleed en ongeveer 17 a 18 jaar oud.

Mogelijk heeft iemand iets gezien. In dat geval gaarne melden via telefoonnummer 0900-8844

maandag 9 augustus 2010

Inbraak woning Heiheuvel

Verleden week heeft er in een woning aan de Heiheuvel een inbraak plaatsgevonden.
De politie is terzake nog met een nader onderzoek bezig.

In verband met deze inbraak heeft een oplettende buurtbewoner melding gemaakt van het feit dat enkele weken terug en verleden week nog een oude VW Passat of Vento, kleur zwart met het kenteken ZG-08-? opvallend langzaam door de Heiheuvel zien rijden. Er zaten 2 jonge jongens in, de bestuurder droeg een pet.
Deze melding is door de politie onderzocht. De politie heeft 1 auto kunnen traceren: het betreft een zwarte VW Passat met het kenteken ZG-08-RN. Deze auto hoorde thuis in Eindhoven, doch werd uitgevoerd en staat sinds eind september 2009 te boek als gesloopt. Volgens mededeling van de politie kan het altijd zijn dat illegaal gebruik gemaakt wordt van een soortgelijke auto met die kenteken combinatie. Dat betekent dat zij daar dan niet achter kunnen kijken. De politie heeft nog even gezocht op dat kenteken of dat ergens opduikt vanaf oktober 2009, doch dat blijkt niet het geval.
Helaas kunnen zij daarom aan de hand van deze (tip)gegevens verder niets onderzoeken.

Wellicht hebben meerdere bewoners van onze wijk deze auto of (andere) verdachte zaken/omstandigheden gezien die voor het verdere onderzoek van deze inbraak van belang kunnen zijn.

Gaarne doorgeven aan de politie, telefonisch bereikbaar onder 0900-8844.

maandag 19 juli 2010

Insluipers actief bij mooi weer.

In het gebied Uden-Landerd hebben zich een aantal woning insluipingen voorgedaan.

De politie waarschuwt voor insluipingen in woningen. Het mooie weer kent ook zijn schaduwzijde. Insluipers maken gebruik van openstaande deuren en ramen. Wat u hiertegen kunt doen, leest u in het onderstaand bericht.

Eén inbraak per minuut
Iedere minuut ‘bezoekt’ ergens in Nederland een inbreker een woning. Een aantal verrassende statistieken over inbraak in een woning: een gemiddelde inbraak duurt slechts dertig seconden, slechts 1 procent van alle inbraken vindt plaats door het breken van een ruit en negen van de tien inbraken vallen onder het begrip: gelegenheidsinbraak.

Gelegenheid maakt de dief!
De gelegenheid maakt inderdaad nog heel vaak de dief en geldt zeker in een periode met aanhoudend mooi weer! Bewoners zetten ramen en achterdeuren wijd open om de woning door te luchten. Dat kan wel, maar alleen als u toezicht houdt. Gaat u een boodschap doen of op de eerste verdieping stofzuigen, sluit dan alle ramen en deuren, zeker op de begane grond, goed en deugdelijk af! Daarmee voorkomt u dat u verrast wordt door een ongenode gast of de ontdekking dat uw portemonnee niet meer op de salontafel ligt.
Wanneer een insluiper wordt betrapt gaat de creatieveling nog wel eens over op een ander methode, de zogenoemde “babbeltruc”. Hij stelt zich voor als meteropnemer of controleur van een overheidsdienst waarbij hij u probeert te overtuigen van de noodzaak bij u in huis te zijn.
Trap daar niet in! Een functionaris van een overheidsdienst of commerciële ondernemer zal altijd bij de voordeur aanbellen om u van zijn komst op de hoogte te brengen en te informeren over het doel van zijn komst. Ook is een dergelijk persoon altijd in de gelegenheid om zich te legitimeren en u mag daarnaar vragen!

Verdachte situatie: bel alarmnummer 112
Ziet u iets vreemds of verdachts, let dan op het signalement van de persoon, bijzondere kledingkenmerken, eventueel vervoermiddel (kleur, merk, type, kenteken) en bel het alarmnummer 112. Deze informatie is van groot belang voor de vaststelling van de identiteit van de verdachten en voor hun opsporing en door alert en waakzaam te zijn, kunt u zeker een bijdrage leveren.

donderdag 15 april 2010

Poging tot inbraak

Bij een woning aan de Lorskensstraat te Schaijk werd gepoogd in te breken.
Dit vond plaats in de nacht van woensdag 14 op donderdag 15 april omstreeks 03.15 uur.
Men boorde een aantal gaatjes in het kozijn van het keukenraam.

Heeft men terzake iets verdachts gezien of gehoord dan wordt dringend verzocht kontakt op te nemen met de politie, telefonisch bereikbaar onder 0900-8844.

woensdag 17 maart 2010

Colportage in de wijk

Een oplettende bewoner van onze wijk heeft melding gemaakt van een vreemd soort colportage in onze wijk.
Het betrof namelijk een bedrijf -European Driveways genaamd- dat zijn diensten aanbood via de vraag of ze de oprit opnieuw moesten bestraten.
Ze kwamen met een pick-up. Er werd engels gesproken.
Volgens mededeling van de politie blijkt dat momenteel Ieren hun diensten aanbieden zoals het aanleggen/herstraten van bestratingen, opritten asfalteren, daken repareren etc.. Uiteindelijk blijkt de rekening enorm hoog te liggen en niet volgens afspraak.
De politie adviseert dan ook op verzoeken c.q. aanbiedingen van deze onbekende mensen/bedrijven niet in te gaan.

zaterdag 13 februari 2010

Alertheid tijdens carnaval

Het is gebleken dat wijkbewoners zelf een belangrijke rol kunnen spelen in zowel de preventie van woninginbraken als ook in het opsporen van inbrekers. De politie adviseert dan ook goed op te letten in de buurt en verdachte situaties altijd direct te melden.
Met name tijdens de carnaval kunnen veel inbrekers hun slag slaan en is dit voor inbrekers een populaire periode.Terwijl mensen intensief deelnemen aan het carnavalsfeest halen inbrekers hun huis leeg. Bij thuiskomst is dat gegarandeerd een enorme domper op de feestvreugde.
De politie geeft aan dat men zich er van bewust moet zijn dat inbrekers met name op zoek gaan naar woningen waar duidelijk niemand thuis is. In dit verband adviseert zij dan ook om -naast het hebben van deugdelijk hang- en sluitwerk- in de woning hier en daar een lichtje te laten branden en de gordijnen te sluiten zodat kostbare spullen niet van buitenaf te zien zijn.
Laten we met zijn allen proberen het voor de inbrekers ook tijdens de carnalsperiode zo moeilijk mogelijk te maken!
Meer informatie en adviezen daarover kan men ook vinden op de site: www.samentegeninbrekers.nl.

maandag 11 januari 2010

Woninginbraak aan de Melde.

Op 8 jan 2010 is op de Melde te Schaijk ingebroken in een vrijstaande woning.
De inbreker(s) is via de achterzijde de woning binnengedrongen.

Vermoedelijk heeft de inbraak in de avonduren plaatsgevonden.
Mocht u iets gezien hebben wilt u dan contact opnemen met
de politie, telefoon: 0900-8844.