donderdag 29 mei 2008

Criminaliteit preventie

Criminaliteit voorkomen is vaak zinvoller dan boeven vangen. Het is efficiënter, want het kost minder menskracht, tijd en geld en het is vaak ook effectiever. Alle politiekorpsen in Nederland voeren maatregelen uit die criminaliteit voorkomen. Zo is er het Politiekeurmerk Veilig Wonen dat de kans op een inbraak met 95% reduceert. Andere preventieprojecten zijn Veilig Ondernemen, Veilig in en rond de school en Veilig Uitgaan.

Zie voor meer informatie:
http://www.politie.nl/Preventie/default.asp

dinsdag 27 mei 2008

Hoe werkt BIN?

Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) zorgt ervoor dat informatie over criminele/verdachte gebeurtenissen of preventie tips welke relevant zijn voor uw wijk via een web-site kenbaar gemaakt worden. De politie verstrekt deze informatie aan de BIN coördinator, welke deze op de web-site zal plaatsen.

Indien u informatie heeft welke voor een bepaalde gebeurtenis van belang kan zijn of zowieso als u verdachte situaties ziet is het de bedoeling dat u deze meldt bij de politie op nummer 0900-8844.

Door uzelf te abonneren op de web-site zal u een email ontvangen op het moment dat er een nieuwe bericht geplaatst is. Abonneren kan door uw email adres in te vullen onder het kopje 'Abonneren' en vervolgens op 'Schrijf mij in!' te klikken. U wordt doorverwezen naar een registratie site van FeedBlitz. Volg de instructies op deze site.

Indien dit niet duidelijk is kan u contact opnemen met de web-beheerder welke u zal ondersteunen bij de registratie.

BIN opgericht

Op advies van de stichting belangenbehartiging ouderen Landerd (BOL), hebben de gemeente, politie en 3 buurtverenigingen (Heiheuvel, Molengraaf-Noord en Waterkant) van de Molengraaf in Schaijk, het initiatief genomen om een buurt informatie netwerk (BIN) op te zetten.

BIN is over komen waaien vanuit België en in een pilot in Uden Zuid ingezet (zie http://www.bppuz.web-log.nl/). Het BIN houdt mensen op de hoogte criminele gebeurtenissen in de wijk. Het is ook de bedoeling dat bewoners oplettender worden en verdachte situaties melden bij de politie.

In de wijk zijn een aantal vrijwilligers als BIN coordinatoren aangesteld. De politie zal gebeurtenissen in de regio naar de BIN coordinator doorsturen. Deze zal vervolgens bepalen of deze gebeurtenis van toepassing is voor de bewoners van de wijk. Indien dit het geval is zal de gebeurtenis als een bericht op de site gepubliceerd worden. Middels RSS-feeds kunnen bewoners van de wijk zich aanmelden om op de hoogte gehouden te worden van deze berichten.

Verder zal SMS Alert in de wijk gepromoot worden. Met SMS-Alert is de politie in staat om bewoners zeer actueel te informeren over allerlei zaken die met veiligheid in de wijk te maken hebben. De politie verstrekt via een SMS-bericht informatie over bijvoorbeeld een woninginbreker die in de buurt is gesignaleerd. Door de burgers erbij te betrekken hoopt de politie dat dit zal leiden tot bijvoorbeeld een snelle aanhouding van een inbreker.