woensdag 21 december 2011

Politie bindt de strijd aan tegen overvallers.

Politie Brabant-Noord heeft maatregelen genomen in de strijd tegen overvallers. Zo wordt er extra gesurveilleerd tijdens koopavonden, zijn buschauffeurs en stadswachten aangesloten op SMS-Alert en wordt er samengewerkt met partners. Dit met als doel om het aantal overvallen verder terug te dringen.

In de politieregio Brabant-Noord werden dit jaar tot 15 december 41 overvallen gepleegd. Daarvan werden tot nu toe 12 overvallen opgelost. In totaal werden 21 verdachten aangehouden. Een overval heeft een enorme impact op de slachtoffers. Vandaar dat de politie investeert in het aanpakken van overvallers.

Verscherpt toezicht
De ervaring leert dat het aantal overvallen toeneemt als het 's avonds eerder donker wordt. Overvallers vallen in het donker immers minder op en maken dankbaar gebruik van de onoplettendheid van mensen. De extra maatregelen van de politie bestaan onder meer uit verscherpt toezicht en intensievere surveillances op bepaalde tijdstippen en risicoplaatsen waar criminelen vaker toeslaan zoals bijvoorbeeld tijdens koopavonden. Op die manier vergroot de politie de heterdaadkracht.

SMS-Alert voor buschauffeurs en stadswachten
Buschauffeurs van Arriva en stadswachten in de regio krijgen sinds kort een sms-je als er een overval wordt gepleegd. Ze krijgen informatie over de plaats van de overval en mogelijk over het signalement van de verdachten. Zijn ze in de buurt en zien ze iets verdachts? Dan kunnen ze direct 112 bellen, want een simpele tip of melding kan leiden naar een dader.

De inzet van SMS-Alert bij overvallen is op zich niet nieuw. Burgers die zijn aangesloten bij SMS-Alert, ontvangen informatie en worden alert gemaakt op verdachte situaties of een misdrijf zoals een overval. De politie heeft al verschillende overvallen kunnen oplossen door een melding van een oplettende burger. Reden genoeg dus om bij een overval extra 'ogen en oren' te activeren om zo de pakkans te vergroten.

Samenwerking
De aanpak van overvallen is niet een zaak van de politie alleen. Partijen als Openbaar Ministerie, gemeenten en het bedrijfsleven spelen hierin ook een rol. Politie Brabant-Noord zoekt steeds meer de samenwerking met partners om overvallen te voorkomen. Zo wordt er begin volgend jaar samen met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en de gemeente 's-Hertogenbosch een preventiebijeenkomst voor ondernemers georganiseerd. Ook worden ondernemers via winkeliersverenigingen in de regio geïnformeerd over maatregelen die ze zelf kunnen nemen.

Alertheid
De politie vraagt ook aan burgers om alert te reageren bij verdachte situaties. Getuigen kunnen bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Bij spoed is 112 natuurlijk het vereiste nummer. De politie adviseert slachtoffers van een overval om de overvaller(s) niet tegen te werken. Het is verstandiger om kenmerken van de dader(s) en eventuele vervoermiddelen te onthouden. Een goed signalement kan de politie helpen de dader(s) op te sporen.

maandag 19 december 2011

Poging tot inbraak.

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 december 2011 is - vermoedelijk omstreeks 02.30 uur - getracht in te breken in een woning aan De Schouw. Rond 02.30 uur werd namelijk iets gehoord en 's-morgens ontdekte men dat de schanieren van de achterdeur omhoog geslagen waren.

Mocht u op die datum en tijd ter plaatse of in de omgeving daarvan iets gehoord of gezien hebben dan wel verdachte omstandigheden hebben waargenomen wilt u die dan zo spoedig mogelijk aan de politie doorgeven.

maandag 12 december 2011

Vuurwerkcontrole weer van start.

De politie Brabant-Noord attendeert ons op het navolgende:

Vuurwerk is een jaarlijks terugkerende traditie. De één vindt het prachtig, de ander vervloekt het. Je zal maar in een wijk wonen waar het al ruim voor de toegestane datum constant knalt. Je buren zullen maar een grote hoeveelheid vuurwerk hebben opgeslagen op hun slaapkamer. Kortom vuurwerk kan overlast en gevaar veroorzaken als het niet op de juiste plaats en het juiste moment wordt opgeslagen en afgestoken.

Daarom gaat de politie deze maand weer streng toezien op het bezitten en afsteken van vuurwerk. Al het vuurwerk, dus ook de restanten van vorig jaar, is illegaal als het buiten de toegestane tijd wordt afgestookt.

Legaal
Legaal vuurwerk met een maximum van 10 kilo mag door iedereen vanaf 16 jaar op 29, 30 en 31 december worden gekocht bij de erkende vuurwerkhandelaren. Goedgekeurd vuurwerk is altijd voorzien van een lont, een Nederlandse gebruiksaanwijzing en het opschrift ‘Bestemd voor particulier gebruik’. Het afsteken van vuurwerk is toegestaan op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Straf
Iemand die wordt gepakt tijdens het vervoeren, verkopen of voor het opslaan van illegaal vuurwerk krijgt een proces-verbaal en dat kan aardig in de papieren lopen. Jongeren tot 18 jaar die zorgen voor vuurwerkoverlast komen bij bureau Halt terecht en moeten een alternatieve straf ondergaan. Ben je ouder dan 18 jaar dan maakt de politie in de meeste gevallen proces-verbaal op.

Veiligheidsrisico’s
Bij veel ongevallen met vuurwerk is er sprake van verboden vuurwerk. Dit vuurwerk heeft meestal een veel zwaardere lading dan is toegestaan en vaak ontbreekt de gebruiksaanwijzing. Ook is niet altijd duidelijk hoe of waar je het vuurwerk moet aansteken. Soms zitten er twee lonten aan en welke moet je dan gebruiken? Wist je trouwens dat een lont van professioneel vuurwerk veel sneller brandt dan de normale lonten? De zogenaamde strijkers hebben al helemaal geen lont. De grote verrassing is dus wanneer die strijker precies knalt. Opslag van dit illegale vuurwerk levert enorme veiligheidsrisico’s op.