dinsdag 26 februari 2013

Verdachte situatie.


Uw aandacht wordt door de politie gevraagd voor het volgende.

In onze omgeving is  een donkerkleurige (mogelijk zwart of donkergroen of -blauw) Ford, model Ka, met vermoedelijk valse kentekenplaten opgemerkt.
Deze auto is ook gezien bij een groot aantal woninginbraken.
 
Afgelopen vrijdag zijn er in Rosmalen, Vinkel, Heesch en Vorstenbosch in totaal 11 woninginbraken gepleegd. Tijdstip lag tussen 13.30 en 19.00 uur. Het betreft in de meeste gevallen vrijstaande woningen.
 
Sigalementen van de 2 inzittenden van de betreffende auto:
Bestuurder: ongeveer 35 jaar, stevig postuur, licht getinte huidskleur, volledige baard van minimaal een week oud. Onverzorgd uiterlijk. Hij sprak met een onbekend buitenlands accent.
Bijrijder: 1,80 tot 1,85 meter lang. Keurig uiterlijk. Verzorgd kort gekipt kapsel. Sprak Nederlands.
 
Werkwijze: Het afbreken van cilindersloten/verbreken achterdeur en vervolgens de gehele woning doorzoeken.
Buit: met name sieraden, geld en laptops. 

Mocht u deze auto of dader(s) hebben opgemerkt of een mogelijk verdachte situatie hebben waargenomen wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan de politie doorgeven.

donderdag 14 februari 2013

INFORMATIE


De politie heeft het volgende bericht:

De carnaval is weer voorbij. Bijna traditioneel zijn er meer woninginbraken tijdens dit feest en voor andere bewoners een vakantie. Reden waarom dit fenomeen dit jaar zoveel mogelijk onder de aandacht is gebracht. Naast de gebruikelijke berichtgeving in de pers heeft de politie tijdens wijktoezicht en speciale projecten veel aandacht aan dit onderwerp geschonken. 
Dit alles heeft er toe geleid dat er een afname is in het aantal woninginbraken over deze carnavals/vakantie periode, vergeleken met voorgaande jaren.
Dit lijkt een succes doch de donkere dagen zijn nog niet voorbij. Alertheid blijft geboden. Heb oog en oor voor de eigendommen van uw vrienden/kennissen, buren en overigens in uw omgeving ter voorkoming van criminaliteit in het algemeen en woninginbraken in het bijzonder.
Meldt deze zaken via 0900-8844 of spoedeisend 112. 
 

donderdag 7 februari 2013

Woninginbraak Pastoor van Winkelstraat.


Op 6 februari jl. werd tussen 07.30 uur en 16.45 uur ingebroken in een woning gelegen aan de Pastoor van Winkelstraat te Schaijk. Vermoedelijk heeft de diefstal plaats gevonden met gereedschap van de bewoners zelf. Uit de woning werden diverse goederen ontvreemd zoals electronica e.d..
De inbreker(s) kwamen de woning binnen middels het verbreken/forceren van de achterdeur.
Hebt u van de inbraak iets gehoord of verdachte persoon(en) ter plaatse of in de omgeving daarvan waargenomen wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan de politie doorgeven.


dinsdag 5 februari 2013

WONINGINBRAKEN EN CARNAVAL.


Woninginbraken tijdens de carnaval

Al jaren is er een stijging te zien van het aantal woninginbraken in de week voorafgaande aan en tijdens de carnavalOok gaan veel mensen in deze tijd op vakantie.  
Daarom vragen wij iedereen extra alert te zijn op verdachte situaties in jullie woonomgeving en deze ook bij de politie te melden.

Houd ook tijdens vakantie en carnaval de inbrekers buiten de deur.
In heel Oost Brabant is er een stijging van het aantal woninginbraken te zien voor en tijdens de carnaval. In de voormalige politieregio Brabant-Noord is de toename het meest opvallend, namelijk een toename van ongeveer 90% , nagenoeg een verdubbeling, in de weekvoor en tijdens carnaval.

Meldingen doorgeven
Ziet u iets verdachts in uw omgeving. Een vreemde auto, vreemde personen of een andere situatie welke u niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details zoals kenteken, merk en kleur van de auto, uiterlijke kenmerken en kleding van personen en bel direct de politie.
Bent u getuige van een woninginbraak? Belt u dan het alarmnummer.  112 daar vangen we boeven mee.  U begrijpt dat op een melding " Er wordt nu ingebroken " door de politie anders gereageerd wordt dan op " er is afgelopen nacht ingebroken. '  In dat laatste geval kunt u0900-8844 bellen. Ziet u iets verdachts dan kunt u dit misschien ook vastleggen met uw mobiele telefoon.Mogelijk kunnen we met behulp van uw beelden, verdachten opsporen.

TIPS
De meeste woninginbraken worden gepleegd omdat de gelegenheid zich voordoet. Daarom enkele tips waar u mee aan de slag kunt en wat u moet doen of laten om een inbreker zo min mogelijk gelegenheid te geven. Zeker als u op vakantie gaat of carnaval gaat vieren.

1. Komt u een paar dagen of langer niet thuis? Vraagdan uw buren, familie of vrienden om de post op te ruimen. Zorg dat uw huis er bewoond uitziet. Zeker als u besluit uw huis te versieren met vlaggen en dergelijke, zorg dan dat er een extra oogje in het zeil gehouden wordt.
2 Leg een huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huisLeg ook uw autosleutels niet op een voor de hand liggende plek.
3 Zorg dat je geld, sieraden of andere dure spullen niet zichtbaar zijn. Leg ze het liefst in een kluis.
4 Zeg niet op uw voicemail dat u niet thuis bent. En laat ook op social media als Facebook Hyves en Twitter niet weten dat u met vakantie bent of carnaval bent vieren.
5 Zorg voor goed hang- en sluitwerkSluit uw ramen en deuren af, ook als u maar even weg bent. Denk ook aan uw garage, kelder en toiletruimte. Draai de sleutel minimaal een keer om. Haal de sleutel altijd uit het slot.
6 Laat geen klimvoorwerpen buiten liggen, waarmee inbrekers gemakkelijk uw woning binnenkomen..
7 Hang geen adres aan uw sleutelbos. Bij verlieskan de vinder sneller in uw huis zijn dan u.

Aangifte doen
Is er toch bij u ingebroken of is er een poging gedaan? Dan is het van belang dat u altijd aangifte doet. De politie kan dan een onderzoek instellen en gericht surveilleren.
De politie komt bij uw thuis om u te helpen de eerste maatregelen te nemen, de aangifte bij u op te nemen, een buurtonderzoek in te stellen en indien mogelijk een technisch sporenonderzoek te laten doen. Zoals bijvoorbeeld een onderzoek op vingerafdrukken maar ook DNA.
Laat de situatie in uw woning zoals hij op dat moment is, raak niets aan en verplaats geen voorwerpen.


maandag 4 februari 2013

Verdachte situatie.


Een attente inwoner van Schaijk maakte op vrijdag 1 februari jl. melding van een verdacht persoon die zich op of omstreeks 20.30 uur ophield in de Scheperstraat en daar woningen in de gaten hield. Het betrof een in zwart geklede man met een normaal postuur en ongeveer 1.90 m. lang. Naar aanleiding van deze melding werd door de politie direct actie ondernomen. In de wijk werd echter niemand aangetroffen die aan het signalement voldeed. Er moet evenwel rekening mee worden gehouden dat betrokken persoon geheel Schaijk "bekeken" kan hebben.
Mocht u in uw omgeving ook verdachte person(en) hebben gezien dan wordt u verzocht dit direct aan de politie door te geven.Schade bij verlaten parkeerplaats.


Op  vrijdag 1 februari jl. werd tussen 16.00 uur en 02.30 uur bij het verlaten van een parkeerplaats gelegen aan de Smidse nr. 10 schade toegebracht aan een personenauto die aldaar ook geparkeerd stond. Hiervan werd door de bestuurder van deze auto geen melding gemaakt aan de eigenaar van de beschadigde auto. De schade betreft een deuk boven de wielkast, aan de voorzijde van de auto (passagierszijde).
Mocht u daarvan iets hebben waargenomen of getuige zijn geweest van het voorval wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan de politie doorgeven.