woensdag 10 september 2008

Waarschuwing voor oplichter

De gemeente Landerd waarschuwt haar burgers voor een oplichter die actief is in de gemeente.

Bij enkele woningen in Schaijk is onlangs een man aan de deur geweest die vertelde dat hij een medewerker van de gemeente was die de elektra in huis kwam controleren. Bij binnenkomst constateerde hij fouten in de elektra. Hij schreef een boete uit die direct moest worden betaald. De gemeente waarschuwt inwoners de man niet binnen te laten. Wie iets verdachts ziet, kan de politie bellen.

maandag 1 september 2008

BIN-convenant ondertekend.

Gemeente, politie en de Schaijkse buurtverenigingen De Molengraaf, De Waterkant en Heiheuvel ondertekenden dinsdagmiddag het BIN-convenant. Het project Buurt Informatie Netwerk (BIN) is een van de maatregelen om het aantal inbraken in de wijk tegen te gaan.Mathieu Vissers, Jan Vloet, burgmeesterWilly Doorn, Jos van Lent en Ton van derVegt ondertekenden het BIN-convenant.
,,Toen duidelijk werd dat het aantal inbraken in Schaijk het percentage te boven ging wat we als hadden afgesproken zijn we ons meer in gaan zetten op het terugdringen van het aantal inbraken, onder meer door het Keurmerk Veilig Wonen en nu dus het BIN,” licht burgemeester Doorn de reden van het project toe. ,,Het BIN is oorspronkelijk afkomstig uit België en sloeg daar goed aan. Ook de gemeente Uden heeft hier goede ervaringen mee. Daarnaast heeft de Stichting BOL ook een opmerking over dit project gemaakt en uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat we bij elkaar zijn gaan zitten om te kijken of we dit ook in Landerd konden beginnen.”
Zodra er een incident in Molengraaf plaatsvindt, zal de politie de afweging maken of het BIN opgestart wordt. Er wordt een boodschap opgesteld die via de internetsite http://www.binlanderd.nl/ bekend zal wordt gemaakt. Wie dit bericht leest en iets heeft gezien of gehoord, kan dit vervolgens melden. De samenwerking die door het informatienetwerk tussen burgers en politie ontstaat moet ervoor zorgen dat het algemene veiligheidsgevoel en vertrouwen in de politie wordt vergroot, het aantal misdrijven wordt verminderd, er een grotere melding- en aangiftebereidheid is, de sociale binding bevorderd wordt en de preventiegedachte verder verspreid wordt.
Ton van der Vegt, chef operationele zaken gemeente Landerd, is blij met dit initiatief. ,,Samen optreden werkt positief. Bij buurtonderzoeken blijken mensen altijd heel veel te weten, maar dan moet je er als politie wel eerst naar vragen. In Uden is al gebleken dat de veiligheid in de wijk enorm is toegenomen en het aantal inbraken is gedaald.” Het BIN zal niet alleen dienen voor het melden van incidenten in de wijk, maar ook zullen er preventieberichten uitgaan. Mathieu Vissers van buurtvereniging De Waterkant is enthousiast. ,,Zo’n initiatief kun je als buurtvereniging alleen maar toejuichen.” Jos van Lent van buurtvereniging Heiheuvel: ,,Wij hadden ook gelijk het gevoel dat we hier iets aan hebben.” Jan Vloet zal als BIN-coördinator verantwoordelijk zijn voor het beschikbaar stellen van de informatie via de BIN-website.
In september wordt er voor de buurtbewoners een informatieavond gehouden waarin uitleg wordt gegeven over het BIN-project. Vanaf dat moment zal de internetsite http://www.binlanderd.nl/ online gaan en kan het project van start.
Een belangrijke doelstelling van het BIN is het verhogen van de meldingsbereidheid bij de BIN-leden.