woensdag 21 december 2011

Politie bindt de strijd aan tegen overvallers.

Politie Brabant-Noord heeft maatregelen genomen in de strijd tegen overvallers. Zo wordt er extra gesurveilleerd tijdens koopavonden, zijn buschauffeurs en stadswachten aangesloten op SMS-Alert en wordt er samengewerkt met partners. Dit met als doel om het aantal overvallen verder terug te dringen.

In de politieregio Brabant-Noord werden dit jaar tot 15 december 41 overvallen gepleegd. Daarvan werden tot nu toe 12 overvallen opgelost. In totaal werden 21 verdachten aangehouden. Een overval heeft een enorme impact op de slachtoffers. Vandaar dat de politie investeert in het aanpakken van overvallers.

Verscherpt toezicht
De ervaring leert dat het aantal overvallen toeneemt als het 's avonds eerder donker wordt. Overvallers vallen in het donker immers minder op en maken dankbaar gebruik van de onoplettendheid van mensen. De extra maatregelen van de politie bestaan onder meer uit verscherpt toezicht en intensievere surveillances op bepaalde tijdstippen en risicoplaatsen waar criminelen vaker toeslaan zoals bijvoorbeeld tijdens koopavonden. Op die manier vergroot de politie de heterdaadkracht.

SMS-Alert voor buschauffeurs en stadswachten
Buschauffeurs van Arriva en stadswachten in de regio krijgen sinds kort een sms-je als er een overval wordt gepleegd. Ze krijgen informatie over de plaats van de overval en mogelijk over het signalement van de verdachten. Zijn ze in de buurt en zien ze iets verdachts? Dan kunnen ze direct 112 bellen, want een simpele tip of melding kan leiden naar een dader.

De inzet van SMS-Alert bij overvallen is op zich niet nieuw. Burgers die zijn aangesloten bij SMS-Alert, ontvangen informatie en worden alert gemaakt op verdachte situaties of een misdrijf zoals een overval. De politie heeft al verschillende overvallen kunnen oplossen door een melding van een oplettende burger. Reden genoeg dus om bij een overval extra 'ogen en oren' te activeren om zo de pakkans te vergroten.

Samenwerking
De aanpak van overvallen is niet een zaak van de politie alleen. Partijen als Openbaar Ministerie, gemeenten en het bedrijfsleven spelen hierin ook een rol. Politie Brabant-Noord zoekt steeds meer de samenwerking met partners om overvallen te voorkomen. Zo wordt er begin volgend jaar samen met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en de gemeente 's-Hertogenbosch een preventiebijeenkomst voor ondernemers georganiseerd. Ook worden ondernemers via winkeliersverenigingen in de regio geïnformeerd over maatregelen die ze zelf kunnen nemen.

Alertheid
De politie vraagt ook aan burgers om alert te reageren bij verdachte situaties. Getuigen kunnen bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Bij spoed is 112 natuurlijk het vereiste nummer. De politie adviseert slachtoffers van een overval om de overvaller(s) niet tegen te werken. Het is verstandiger om kenmerken van de dader(s) en eventuele vervoermiddelen te onthouden. Een goed signalement kan de politie helpen de dader(s) op te sporen.

maandag 19 december 2011

Poging tot inbraak.

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 december 2011 is - vermoedelijk omstreeks 02.30 uur - getracht in te breken in een woning aan De Schouw. Rond 02.30 uur werd namelijk iets gehoord en 's-morgens ontdekte men dat de schanieren van de achterdeur omhoog geslagen waren.

Mocht u op die datum en tijd ter plaatse of in de omgeving daarvan iets gehoord of gezien hebben dan wel verdachte omstandigheden hebben waargenomen wilt u die dan zo spoedig mogelijk aan de politie doorgeven.

maandag 12 december 2011

Vuurwerkcontrole weer van start.

De politie Brabant-Noord attendeert ons op het navolgende:

Vuurwerk is een jaarlijks terugkerende traditie. De één vindt het prachtig, de ander vervloekt het. Je zal maar in een wijk wonen waar het al ruim voor de toegestane datum constant knalt. Je buren zullen maar een grote hoeveelheid vuurwerk hebben opgeslagen op hun slaapkamer. Kortom vuurwerk kan overlast en gevaar veroorzaken als het niet op de juiste plaats en het juiste moment wordt opgeslagen en afgestoken.

Daarom gaat de politie deze maand weer streng toezien op het bezitten en afsteken van vuurwerk. Al het vuurwerk, dus ook de restanten van vorig jaar, is illegaal als het buiten de toegestane tijd wordt afgestookt.

Legaal
Legaal vuurwerk met een maximum van 10 kilo mag door iedereen vanaf 16 jaar op 29, 30 en 31 december worden gekocht bij de erkende vuurwerkhandelaren. Goedgekeurd vuurwerk is altijd voorzien van een lont, een Nederlandse gebruiksaanwijzing en het opschrift ‘Bestemd voor particulier gebruik’. Het afsteken van vuurwerk is toegestaan op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Straf
Iemand die wordt gepakt tijdens het vervoeren, verkopen of voor het opslaan van illegaal vuurwerk krijgt een proces-verbaal en dat kan aardig in de papieren lopen. Jongeren tot 18 jaar die zorgen voor vuurwerkoverlast komen bij bureau Halt terecht en moeten een alternatieve straf ondergaan. Ben je ouder dan 18 jaar dan maakt de politie in de meeste gevallen proces-verbaal op.

Veiligheidsrisico’s
Bij veel ongevallen met vuurwerk is er sprake van verboden vuurwerk. Dit vuurwerk heeft meestal een veel zwaardere lading dan is toegestaan en vaak ontbreekt de gebruiksaanwijzing. Ook is niet altijd duidelijk hoe of waar je het vuurwerk moet aansteken. Soms zitten er twee lonten aan en welke moet je dan gebruiken? Wist je trouwens dat een lont van professioneel vuurwerk veel sneller brandt dan de normale lonten? De zogenaamde strijkers hebben al helemaal geen lont. De grote verrassing is dus wanneer die strijker precies knalt. Opslag van dit illegale vuurwerk levert enorme veiligheidsrisico’s op.

dinsdag 29 november 2011

Controle fietsverlichting.

De politie is momenteel extra alert op goede fietsverlichting.

Bij fietsverlichtingscontroles in de regio in het kader van de landelijke campagne 'Val Op!" blijkt steeds meer dat mensen het belang van goede fietsverlichting gaan inzien. Het overgrote deel van de fietsers heeft deugdelijke verlichting. Toch worden er nog steeds wel mensen betrapt, die ook bij de combinatie van mist en duisternis geen verlichting voeren.
Gelet op uw veiligheid en die van andere weggebruikers is het voeren van een goede fietsverlichting zeer van belang.

Overlast en vernielingen door vuurwerk.

Er is bij de politie een melding binnengekomen dat er door een aantal jongeren rond de leeftijd van 12/13 jaar enorm sterk vuurwerk is afgeschoten bij het hertenpark.
Los van het gegeven dat vuurwerk afsteken nu niet is toegestaan en daarbij zorgt voor veel overlast en vernielingen in en rond het hertenpark, kan het ook veel gevaar opleveren voor mens en dier.

Mocht u bovengenoemde activiteiten in uw omgeving waarnemen dan adviseren wij u dit direct aan de politie te melden.

maandag 21 november 2011

Project woninginbraak

In het kader van het project woninginbraken heeft de politie vanmorgen
-21 november- tussen 10.15 en 12.00 uur onze wijk bezocht.
Zij voerde een specifieke surveillance uit in de volgende straten: Dotterbloem, Zonnedauw, Watermunt en Heiheuvel.

Tijdens deze surveillance viel het de politie vooral op dat er veel achterdeuren van woningen en poorten open waren.
De politie was overigens wel te spreken over het feit dat de bewoners positief reageerden over hun optreden.

De laatste tijd schijnt onze wijk zeer in de belangstelling te staan van inbrekers, reden te meer om extra alert te zijn en verdachte situaties in onze wijk direct aan de politie door te geven.
Daarnaast is het zeer van belang nog eens na te gaan of er voldoende en afdoende maatregelen op of aan uw woning zijn getroffen die het potentiële inbrekers zeer moeilijk dan wel onmogelijk maken uw woning binnen te komen.

maandag 14 november 2011

Poging tot diefstal van een personenauto.

Op 13 november naar 14 november jl. werd tussen 17.00 uur en 06.15 uur een poging ondernomen om een auto te stelen die stond geparkeerd aan De Schouw. Van deze auto werd het dashboard opengebroken, de bedrading vernield en het kontaktslot los getrokken.

Mocht u ten tijde van het gebeurde iets hebben gehoord dan wel verdachte personen c.q. een verdachte situatie ter plaatse of in de omgeving daarvan hebben waargenomen dan wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk aan de politie door te geven.

woensdag 9 november 2011

Politiecontrole.

In het kader van een project woninginbraken was de politie tijdens de avonduren onlangs in onze wijk bezig met een controle.

Een oplettende buurtbewoonster -niet wetende dat het hier om een politiecontrole ging- alarmeerde de politie over een verdachte situatie in Schaijk bij de Heiheuvel. Zij gaf aan dat er in de wijk een man met een zaklamp rondliep die bij alle geparkeerde auto's naar binnen scheen. Het zou gaan om een jonge blanke man van ongeveer 30 jaar, vermoedelijk gekleed in een spijkerbroek met zwarte jas. Hij droeg een tas om de schouder.
De politie kon haar evenwel gerust stellen met de mededeling dat het hier om een politiecontrole ging in het kader van een project woninginbraken.

De politie heeft naar aanleiding hiervan haar waardering uitgesproken over het feit dat de buurt zo oplettend is.

maandag 17 oktober 2011

Diefstal wieldoppen.

In de avond/nacht van 15 oktober naar 16 oktober jl. werden tussen 18.30 uur en 10.30uur 4 wieldoppen -kleur zwart- ontvreemd van een grijze Renault Twingo. Deze Renault stond geparkeerd op een lokatie aan de Molengraaf.
Mocht u iets hebben gezien of verdachte omstandigheden hebben waargenomen wilt u deze dan zo spoedig mogelijk aan de politie melden.

maandag 3 oktober 2011

Gaatjesboorder(s) actief in Schaijk.

Op 30 september jl. werd bij de politie melding gemaakt van een poging tot inbraak in een woning aan de Zonnedauw. Op omstreeks 09.30 uur had een inbreker(s) namelijk een gat in het houten kozijn geboord en getracht de hendel van het raam om te draaien.
Middels soortgelijke actie had men op eerdergenoemde dag tussen 10.37 uur en 11.00 uur ook een poging gedaan om in te breken in een woning aan de Melde.

Ook werd door een bewoner van de Melde bij de politie melding gemaakt van het feit dat er in de nacht van 18 op 19 september jl. rond 03.00 uur aan de achterdeur van zijn woning werd gemorreld. De bewoner zag een man om het huis lopen. Toen de man wegliep ging de bewoner hem achterna. De man droeg een zwart sweatshirt met witte blokken op de achterkant. De man liep richting begin van de staat en verdween vervolgens uit het zicht. Op vrijdag 30 september reed er om 03.00 uur in zijn straat een zilvergrijze oude Peugot, waarschijnlijk een 505 sedan met het kenteken ??-GDJ-?. De bestuurder van de auto keerde voor zijn deur en reed terug.

Aangezien het hierboven genoemd voorval niet meteen bij de politie was gemeld kon de politie geen directe actie meer ondernemen.
In dit verband is het dan ook zeer van belang dat u als u verdachte omstandigheden opmerkt meteen de politie belt zodat zij direct tot actie kunnen overgaan.

donderdag 16 juni 2011

Inbraak woning aan de Runstraat

Tussen 11 juni 2011 om 11.30 uur en 12 juni 14.15 uur heeft een inbraak plaatsgevonden in een vrijstaande woning aan de Runstraat.
De inbreker(s) verschaften zich toegang tot de woning middels het doorzage/slijpen van de slotschoot van de achterdeur. Buurtonderzoek heeft geen resultaten opgeleverd.

Mocht u iets hebben gezien dan wel verdachte omstandigheden in uw omgeving hebben waargenomen wilt u dit dan direct aan de politie doorgeven (0900-8844).

woensdag 1 juni 2011

Inbraak woning aan de Heiheuvel

Op 31 mei 2011 heeft er tussen 07.30 uur en 14.30 uur een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Heiheuvel.
De inbreker(s) verschaften zich toegang tot de woning middels het forceren van een cilinder van de deur. Enkele spaarpotten met geld werden weggenomen. Vermoedelijk zijn de dader(s) gestoord tijdens hun actie.

Mocht u iets hebben gezien dan wel verdachte omstandigheden in uw omgeving hebben waargenomen wilt u dit dan direct aan de politie doorgeven.

donderdag 28 april 2011

Inbraak woning Reep

In het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 april 2011 heeft er een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Reep. Middels het verbreken van een uitzetraam in de badkamer is men de woning binnengedrongen en heeft men laptops en ordners uit de woonkamer en slaapkamer van de begane grond meegenomen.
Wellicht heeft iemand iets (verdachts) gezien.
Mocht dat het geval zijn dan wordt dringend verzocht dit mede te delen aan de politie.


I

maandag 18 april 2011

Diefstal uit auto.

In de nacht van 14 april naar 15 april jl. is er tussen 22.15 uur en 06.55 uur een laptop ontvreemd uit een auto die geparkeerd stond aan de Pastoor van Winkelstraat.
Het betreft een Mitsubishi Spacewagon, kleur grijs. De toegang tot de auto werd verschaft middels het inslaan van de ruit van het linker achterportier.

Hebt u iets verdacht gezien wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan de politie doorgeven.

vrijdag 8 april 2011

Poging tot inbraak woning Zonnedouw.

In een vrijstaande woning aan de Zonnedouw is op 7 april jl.tussen 08:15 en 16:00uur gepoogd in te breken. Hierbij werd een ruit vernield en is geprobeerd een slot van een tuindeur te openen. Een getuige heeft op die dag tussen/rond 15.00 uur en 15.15 uur een klap gehoord. Vervolgens heeft hij 2 mannen zien weglopen. Deze mannen waren ongeveer 25 jaar oud en spraken nederlands met een accent. Ze droegen beide een polo T-shirt en een spijkerbroek. De ene was mager en de andere wat gezet. Hij had ze nog nooit eerder gezien.
Wellicht zijn er meerdere getuige(n).
Mocht u iets gezien of gehoord hebben wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan de politie doorgeven.

woensdag 9 maart 2011

Diefstal en vernielingen aan de Regenboogschool in de Runstraat.

Op dinsdag 8 maart jl. heeft er omstreeks 20.00 uur een inbraak plaatsgevonden aan de Regenboogschool gelegen aan de Runstraat in Schaijk.

Daarnaast worden er op dit moment veel vernielingen aangericht op en rondom de Regenboogschool in Schaijk.

Mocht u iets hebben gezien/gehoord of verdachte omstandigheden hebben waargenomen dan wordt u dringend verzocht dit onmiddellijk aan de politie door te geven(0900-8844).

dinsdag 8 maart 2011

Inbraak woning aan de Heiheuvel

Op maandag 7 maart jl. heeft er omstreeks 15.15 uur een inbraak plaatsgevonden in een woning aan de Heiheuvel te Schaijk.

Hoe is men de woning binnengedrongen:
Aan de achterzijde van de woning is men het platdak van de serre opgeklommen en heeft men zo het draaikiep raam van de badkamer bereikt.

In de woning heeft men alle vertrekken en kasten doorzocht.


Mocht u iets hebben gezien/gehoord of verdachte omstandigheden hebben waargenomen dan wordt u dringend verzocht dit onmiddellijk aan de politie door te geven(0900-8844).

maandag 7 maart 2011

Inbraak bij De Raaf

Op 4 maart 2011 heeft er tussen 03.00 uur en 12.30 uur een inbraak plaatsgevonden in De Raaf, gelegen aan de Pastoor van Winkelstraat 33 te Schaijk. De dieven zijn via de brandtrap en na het forceren van de buitendeur het pand binnengedrongen. Er werd alleen geld ontvreemd.

Mocht u iets gezien hebben of verdachte omstandigheden hebben waargenomen wilt u die dan zo spoedig mogelijk aan de politie doorgeven.

donderdag 10 februari 2011

Preventie

De laatste tijd vinden er woninginbraken plaats waarbij de dader(s) zich de toegang verschaffen via de schuifpui.
In de praktijk blijkt dat schuifpuien soms op redelijk eenvoudige wijze zijn te openen van buitenaf.

Geadviseerd wordt hierop de aandacht te vestigen.

Bijgevoegde link geeft mogelijkheden tot beperking van dit probleem.
De politie verwijst, overigens zonder verdere voorkeur naar onderstaande site:

www.secuproducts.nl/asp/get.asp?xdl=../views/secu/xdl/Page&VarIdt=00000003&SitIdt=00000002&ItmIdt=00000405

Vanaf die site kan men zich verder verdiepen in de preventieve mogelijkheden.

Daarnaast zijn er meer dan voldoende eenvoudige doch doeltreffende mogelijkheden tot het plaatsen van extra opzet sloten met een keurmerk label met één of meerdere sterren.

Bij de politie zijn folders met relevante informatie beschikbaar.

Naast deze preventie technische tips, blijft oplettendheid en bewust omgaan met deze middelen, uiteraard ook bestaan.
Buren kunnen elkaar wijzen/adviseren op onwenselijke veiligheids situaties.

zaterdag 22 januari 2011

Buurt informatie

Onderstaand een voorbeeld waaruit weer eens blijkt waar oplettendheid van de burgers/buurtbewoners toe kan leiden.

Onlangs vond er te Veghel een inbraak in een woning plaats. Men gebruikte 2 personenauto's. De zwarte Saab 9-3 met het kenteken 78-GZ-PX, reed in de handen van de politie. De 3 daders werden op heterdaad betrapt en aangehouden.
Dankzij de getoonde oplettendheid en het doorgeven van de informatie aan de politie kon gericht gezocht worden, met eerder genoemd resultaat tot gevolg.

Diefstal kentekenplaten

De laatste weken worden er regelmatig kentekenplaten ontvreemd. Afgelopen week heeft dat 5 x plaatsgevonden.
Diefstallen vinden overal plaats en op alle tijden.

Preventietip:
In de strijd tegen de diefstal van kentekenplaten wordt gewezen op het nemen van preventieve maatregelen zoals het popnagelen van kentekenplaten.
Daarnaast wordt dringend geadviseerd alert te blijven op eigen en andermans voertuigen en verdachte situaties altijd te melden via 0900-8844.