donderdag 29 oktober 2015

Rectificatie BIN-bericht inzake Verdachte situatie Heuheuvel (25-10-2015).


Het BIN-bericht over de verdachte situatie in de Heiheuvel te Schaijk op 25 oktober jl. heeft tot enkele reacties van buurtbewoners geleid. 
Er zou hier namelijk GEEN sprake van een verdachte situatie zijn omdat de betreffende en als verdacht aangemerkte personen wel medewerkers van ENECO zouden zijn geweest.
Dit is naderhand geverifieerd en juist bevonden. 
Het BIN-bericht  hierover van 25 oktober jl. dient derhalve als "niet geplaatst" te worden beschouwd.

Bovenstaand voorval en eerdere reacties geven aan dat het Buurt Informatie Netwerk in Schaijk/Reek in de praktijk leeft en dat buurtbewoners zich daadwerkelijk bekommeren over de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. 

Geen opmerkingen: