woensdag 21 oktober 2015

Informatie over extra politieacties tijdens de "donkere dagen".

Tijdens de zogenaamde "donkere dagen" is er jaarlijks sprake van een toename van de woninginbraken, zo ook in het basisteam Maas en Leijgraaf, waaronder ook Schaijk en Reek valt. Deze woninginbraken hebben een grote impact op de integriteit van de slachtoffers en veroorzaken een groot onveiligheidsgevoel onder de be- en inwoners.

De aanpak van de High Impact Crimes(HIC), waaronder woninginbraken vallen, is een van de belangrijkste speerpunten van de Nationale Politie en daarmee ook van de politie in Maas en Leijgraaf.

De stijging van de woninginbraken tijdens de 'donkere dagen' wordt vermoedelijk veroorzaakt door de volgende factoren:
 - de burger is zich niet bewust van de inbraak gevoeligheid van hun woning.
- de meldingbereidheid van de burger is laag.
- er is weinig sociale controle.
- er is geen zicht op een mogelijke dader.
- de dader heeft grote anonimiteit.
- de weersomstandigheden "donkere dagen" maken het de dader makkelijker

Voor de aanpak en bestrijding van deze woninginbraken wordt in het basisteam Maas en Leijgraaf elk jaar een Donkere Dagen Offensief gestart, welke plaatsvindt in de ‘donkere’ maanden van het jaar (oktober t/m april). Tijdens het Donkere Dagen Offensief worden er extra politiemensen en middelen ingezet om de toename van de High Impact Crimes te bestrijden. Er zal tijdens het Donkere Dagen Offensief een actieweek gepland gaan worden op basis van de actuele cijfers.

Geen opmerkingen: