vrijdag 27 januari 2012

Voorlichtingsavond

De afgelopen periode hebben er een groot aantal woninginbraken in onze gemeente plaatsgevonden.
Om inbraken tegen te gaan dienen de woningen minder aantrekkelijk gemaakt te worden voor de inbreker. Door de politie is er -ook in onze wijk- reeds preventief gesurveilleerd en zijn er een aantal preventieberichten achtergelaten.
In het kader van deze activiteiten en zoals u wellicht ook reeds in de media hebt kunnen lezen wordt er op dinsdag 7 februari 2012 door de politie en de gemeente Landerd een voorlichtingsavond georganiseerd voor de bewoners van Landerd.
Deze avond zal worden geopend door de burgemeester van Landerd, mevrouw W. Doorn-van der Houwen. Tevens zal er deze avond een ex-inbreker, bekend van het Avro programma "De Inbreker" spreken.

Graag willen wij deze voorlichtingsavond onder uw aandacht brengen.
Deze zal worden gehouden in de zaal van cafe De Potter aan de Schutsboomstraat 33 te Schaijk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De voorlichting start om 20.00 uur en zal omstreeks 22.30 uur worden afgesloten.

Geen opmerkingen: