Whatsapp buurtalarm

Wat is de Buurtalarm-chatgroep in whatsapp?
De politie wil meer ogen en oren op straat, als wijkbewoner kan men daaraan bijdragen. Het is een goede toevoeging aan de opsporing; de participatiemaatschappij in werking. Via deze groepschat waarschuwen we elkaar voor verdachte situaties of alarm/noodgevallen, situaties die directe aandacht vragen. Zo kunnen we elkaar ondersteunen wanneer een situatie onder controle gebracht dient te worden. Nadat de politie is gebeld, zijn zij vaak niet direct ter plaatse. Die tussenliggende tijd kan cruciaal zijn om b.v. inbraken of vandalisme te voorkomen.

Buurtwacht?
De chat is bedoeld om als burger mee te denken, dienend aan de politie. Daarnaast staat u als melder niet meer alleen wanneer u een verdachte situatie/onraad constateert. Het is de bedoeling altijd eerst de politie te informeren en daarna pas de melding op de chat te zetten. Dit systeem is met nadruk NIET bedoeld om “het recht in eigen hand te nemen”, maar moet gezien worden als digitaal buurtwacht-systeem.

Natuurlijk zijn er vooraf wel enige 
spelregels opgesteld, zodat de groepschat voor de juiste zaken gebruikt wordt (uiteraard kan elke buurt haar eigen spelregels bepalen):

Spelregels - deelname
 
 1. U bent bewoner van de wijk xxx;
 2. U bent of kijkt regelmatig “buiten” in de wijk (b.v. hondenuitlaters); 
 3. U heeft een mobiele telefoon, voorzien van Whatsapp; 
 4. U bent bereid, indien in de gelegenheid, samen met uw buurtbewoners te reageren op een melding en direct ter plaatse te gaan indien de situatie/melding dat vraagt; 
 5. Per huishouden 1 aanmelding, aangezien een groepschat is beperkt tot max. 100 deelnemers; 
 6. De beheerder behoudt zich het recht voor personen uit de groep te verwijderen die zich (herhaaldelijk) niet aan de spelregels m.b.t. gebruik houden.
    
Spelregels - gebruik 
 1. De chatgroep mag alleen gebruikt worden bij verdachte situaties/onraad/heterdaad en noodgevallen; 
 2. De chatgroep is NIET bedoeld voor priv├ędoeleinden, het plaatsen van reacties (uiten van persoonlijke meningen) of plaatsen van reclames m.b.t. meldingen; 
 3. Wanneer u een verdachte persoon of situatie ziet, bel dan eerst zelf de politie via 112 of 0900-8844. De meldkamer zal dan de dienstdoende agenten aansturen. Vervolgens pas de situatie melden in de app. Geef in de app aan indien u de meldkamer gebeld hebt, zodat niet iedereen dit doet;
 4. Houdt de berichtgeving kort en duidelijk. Maak geen lange verhalen, want dan gaat er misschien kostbare tijd verloren; 
 5. Blijf opletten. Ga niet met z’n allen direct naar buiten om te zoeken, want dan kunnen er sporen verloren gaan als er eventueel met een politiehond  gezocht moet gaan worden. Tevens lopen er dan veel mensen op straat en dan is het zoeken lastiger voor de politie; 
 6. Probeer de verdachte personen in de gaten te houden en geef loop- of rijrichting door aan de meldkamer van politie;
 7. Bij verlies of diefstal van de telefoon of wijziging van telefoonnummer dit doorgeven aan de beheerder.  

Geen opmerkingen: